• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Español
ПОСІБНИК ДЛЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ІСПАНІЇ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ІСПАНІЇ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ
Опубліковано 27 березня 2022 року о 17:17

(Інформація в цьому посібнику буде оновлюватися по мірі надходження конкретних інструкцій Міністерства внутрішніх справ, Інклюзії, соціального забезпечення та міграції, або інформації інших причетних компетентних органів)

 

ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ

 (Наказ Міністерства PCM/169/2022)

ПРОЦЕДУРА

1º.- Розпочинається за заявою зацікавленої особи, яка має належати до конкретної групи осіб, на яких розповсюджується режим тимчасового притулку, передбачений у статті 1 (переміщені особи у зв'язку з війною в Україні).

2º.- Заява подається особисто до Головного Управління поліції, центрів біженців, які уповноважені Міністерством інклюзії, соціального забезпечення та міграції, або до відповідного уповноваженого комісаріату поліції.

3º.- Необхідно надати документи, що підтверджують належність зацікавленої особи до групи осіб, на яких розповсюджується режим тимчасового притулку. На зазначену заявником адресу поступатимуть відповідні повідомлення, у випадку зміни адреси потрібно повідомити про це уповноважений орган, що прийняв документи. Заявник має вказати номер контактного телефону та електронну пошту, а також надати відповідну згоду на отримання повідомлень в електронній формі.

4º.- Заявки на неповнолітніх дітей заповнює і представляє від їх імені повнолітня особа, як їх супроводжує.

5º.- Після цього беруться відбитки пальців і видається підтвердження про присвоєння ідентифікаційного номеру іноземця (NIE).

(Мета Наказу Міністерства PCM/169/2022 – це удосконалення Регламенту про надання тимчасового захисту, затвердженого Королівським Декретом    1325/2003, від 24 жовтняякий регулює питання пов'язані із тимчасовим захистом у випадку масового напливу переміщених осіб) 

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ НА ПЕРЕБУВАННЯ

Тимчасовий дозвіл на перебування передбачає перебування  в Іспанії з правом отримання допомоги, відповідно до Статті 20 Регламенту, в той час як Поліція забезпечує відповідні документи.

ІНСТРУКЦІЯ

 1º.- Центр отримання притулку та статусу біженця (OAR) розглядає в терміновому порядку подані заяви.

2º.- Під час персональної зустрічі заявники мають надавати в повній мірі інформацію з метою перевірки і підтвердження своїх персональних даних (без виключень)

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Міністр внутрішніх справ надає дозвіл або відмовляє у ньому, відповідно до пропозиції Міжміністерської Комісії з питань надання притулку або статусу біженця. Рішення включає в себе дозвіл на проживання і роботу.

До неповнолітніх осіб також застосовується це положення.

Рішення приймається протягом 24 годин з моменту подання заяви, одночасно має завершитися адміністративна процедура. Рішення може бути оскаржене шляхом представлення апеляційної скарги до уповноваженого на це Адміністративного Суду.

ОПОВІЩЕННЯ

Відповідно до передбаченого в Законі 39/2015 PAC, зацікавлена особа оповіщається про прийняття рішення в електронній формі або шляхом надсилання поштового повідомлення, або шляхом особистого оповіщення заявника в поліції, в центрі біженців, відповідно до інструкцій Міністерства Інклюзії, соціального захисту та міграції.

Також оповіщається в додатковій формі в Офіційному Державному Віснику і на веб сторінці Центру отримання притулку та статусу біженця (OAR)

ПОНОВЛЕННЯ ДОВЗОЛУ

Наданий дозвіл може бути продовжений автоматично ще на один рік, у випадку, якщо розгляд справи ще не було завершено. Також, як виключення з правила, може бути продовжений ще на один рік, з урахуванням передбаченого в Статті 7.1. Регламенту.  

 СКAСУВАННЯ ДОЗВОЛУ 

Міністерство внутрішніх справ може скасувати наданий дозвіл:

1.- У випадку невиконання заявником вимог, встановлених для отримувачів тимчасового захисту.

2.- Через збіг обставин, в результаті яких відмовляється надання тимчасового захисту, відповідно до передбаченого в статті 12 Регламенту.

Прийняття рішення завершує розпочату адміністративну процедуру. Рішення може бути оскаржене шляхом представлення апеляційної скарги до уповноваженого на це Адміністративного Суду.

ЗАВЕРШЕННЯ

Завершення здійснюється відповідно до передбаченого в Регламенті.

Прийняття рішення завершує розпочату адміністративну процедуру. Рішення може бути оскаржене шляхом представлення апеляційної скарги до уповноваженого на це Адміністративного Суду.

Державний секретаріат Ради безпеки та офіс Заступника Міністра внутрішніх справ керується відповідними положеннями.

Приймаюча Держава має надати можливість для добровільного повернення заявника на батьківщину. У випадку якщо це не можливо, Держава вживає заходи для примусового повернення.

У випадку, якщо по гуманітарним причинам не можливе примусове повернення на батьківщину, Держава не застосовуватиме вище наведені заходи.

ОСОБИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ, ТА ЯКІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ В ІСПАНІЇ

 (Наказ PCM/170/2022, від 9 березня)

 Іспанський Уряд, наступним Наказом, прийняв рішення поширити умови надання тимчасового захисту, узгоджені відповідно Виконавчого Рішення (UE) 2022/382 Ради від 4 березня 2022, щодо наступних груп осіб:

1º.- Громадяни України, які перебували в Іспанії до 24/02/2022 і які не змогли повернутися в Україну внаслідок ситуації в Україні.

2º.- Громадяни третіх країн, або особи без громадянства, які перебували на законних підставах і мали дійсну посвідку на проживання в Україні, видану українськими органами влади, і не можуть повернутися до своєї країни або регіону.

3º.- Громадяни України, які нелегально перебували в Іспанії до 24/02/2022 і які не можуть повернутися до своєї  країни через збройний конфлікт.

4º.- Члени сімей осіб, які зазначені у пунктах 1 і 2, а саме:

Подружжя або подружжя цивільного шлюбу (співмешканці)

Неповнолітні неодружені діти або діти подружжя, народжені в шлюбі і поза шлюбом

Найближчі родичі, які проживали разом, і були частиною сім’ї

За дозволом особи, якій надається тимчасовий захист, існує можливість того, що Держава, яка прийняла заявника, може його передати до іншої країни члена Європейського Союзу, яка буде зобов’язана визнати за ними тимчасовий захист, виданий іншою країною, і таким чином припиниться дія дозволу на проживання в країні, яка надала первинний дозвіл на тимчасовий захист.

В такому випадку необхідно мати відповідний дозвіл на зміну місця проживання, відповідно викладеного в Розпорядженні 2001/55/CE

НЕПОВНОЛІТНІ ДІТИ БЕЗ СУПРОВОДУ

При цьому завжди матиме пріоритет інтерес неповнолітньої дитини

Представництво інтересів здійснюється через законного представника/опікуна (автономна адміністрація за місцем проживання неповнолітньої дитини)

У випадку опікунства над дитиною, країна член Європейського союзу узгодить місце проживання дитини, а саме:

З членами своєї сім’ї

В прийомній сім’ї 

В дитячих будинках

Разом з особою, яка піклувалася про дитину в момент виїзду


ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦИХ ЗАХОДІВ

(Розпорядження 2/2022, від 10 березня, Головного Комісаріату з питань іноземців та кордонів)

Згідно цього розпорядження, заяви можуть подаватися: у всіх обласних підрозділах поліції  з питань іноземців та кордонів, а також, до місцевих підрозділів в м.Альхесірас, м.Віго і м.Хіхон, крім областей, де з цих питань поліція приймає у спеціальних центрах, визначених Міністерством інклюзії, соціального захисту та міграції.

Можливо, за рішенням відповідальних осіб, зазначених Міністерств або підрозділів поліції, буде застосовуватись сервіс «попереднього запису на прийом» в електронному вигляді на сайтах Державних адміністрацій.

Заявник має звернутися особисто зі своїм посвідченням особи.

Відділ криміналістики може брати участь в роботі підрозділів поліції, а саме, фотографувати заявників і здійснювати швидкі перевірки в системі  попередження та розподілу інформації (SAID), з метою встановлення особи заявника та його даних, які можуть знаходитись в національній базі даних сповіщень (BDSN) та Шенгенській інформаційній системі (SIS), і обробляти ці дані в першу чергу, згідно інформації, яка там значиться, та не брати до уваги заборони входу в бази даних через сторонні причини та питання безпеки.

Консультація в системі SAID неповнолітніх дітей віком до 14 років здійснюватиметься тільки з метою ідентифікації особи.

Заявник реєструється в поліцейській базі даних ADEXTRA, йому присвоюється ідентифікаційний номер іноземця (NIE) і видається підтвердження про подання заяви для отримання тимчасового захисту.

Сканується сторінка паспорту або іншого ідентифікаційного документу з персональними даними заявника і заноситься до бази даних ADEXTRA. У випадку, якщо йдеться про неповнолітніх дітей, то сканується ідентифікаційний документ опікуна або особи, яка супроводжує дитину, зазначивши в розділі примітки ім'я, прізвище і номер ідентифікаційного документу опікуна.

До цього бланку додається фотокартка заявника та відбитки пальців, проставляється підпис і печатка уповноваженого працівника поліції, у випадку, якщо йдеться про неповнолітніх дітей, також додаються відбитки пальців опікуна, якщо це фізична особа.

Виконується Виконавче Рішення (UE) 2022/382 від 4 березня, яке провадить в дію режим Тимчасового захисту і Наказ PCM/170/2022, від 9 березня, відповідно до якого публікується Рішення Ради Міністрів від 8 березня 2022 року, що передбачає розширення надання тимчасового захисту для переміщених осіб з України, які бажають знайти тимчасовий захист в Іспанії, відповідно до Рішення Виконавчої Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року

КУДИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Генеральна Рада Колегії Адвокатів Іспанії рекомендує звертатися для отримання безкоштовних юридичних консультацій до Адвокатських Колегій, надіславши відповідний запит до Служби Надання Юридичної Допомоги (SOJ)  Відділу з питань іноземців. Особи, які бажають отримати юридичні консультації, можуть звернутися до найближчої Адвокатської Колегії та записатися на прийом до адвоката.

Служби надання юридичної допомоги (SOJ), які підпорядковуються Адвокатській Колегії, надаватимуть безкоштовні юридичні консультації громадянам, а також інформуватимуть про виконання вимог, необхідних для визнання цього права.

Посилання, за яким можна звернутися для отримання консультацій до Служби Надання Юридичної Допомоги (SOJ) – Колегія Адвокатів

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/consulta-los-colegios-de-la-abogacia-con-servicios-especificos-para-refugiados-ucranianos/

Vídeo explicativo


ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ДИРЕКТИВА ЄВРОСОЮЗУ ПРО НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Громадяни України можуть перебувати без візи на території Шенгенського простору протягом 3-х місяців, не зважаючи на наявність прикордонних контролів між країнами Європейського Союзу.

Через відсутність спеціального «розподілу» переміщених осіб, вони можуть зупинитися в будь-якій країні Європейського простору, в залежності від того,  чи мають там родинні зв'язки, контакти, і т.д.

Прийнято рішення про запровадження Директиви 2001/55/CE, від 4 березня 2022 року, яка набуває законної сили з моменту публікації в Офіційному Державному Віснику ЄС. 

Ця Директива визначає осіб або груп осіб, які можуть клопотати про надання тимчасового захисту:

Особи, що прибули з України починаючи з 24/02/2022 у зв'язку з повномасштабним військовим російським вторгненням, а саме:

 • Громадяни України, які проживали в Україні до цієї дати (24/02/2022)
 • Особи без громадянства і громадяни інших країн зі  статусом міжнародного захисту або які перебували з аналогічним статусом в Україні до 24/02/22.
 • Родичі осіб, які зазначаються в пунктах a) і b).

 •  Стосовно осіб без громадянства або осіб з третіх країн з резиденцією в Україні: держави ЄС застосовуватимуть до них також цю Директиву, або надаватимуть аналогічний захист, відповідно до правової системи країни, але завжди із дотриманням вимоги щодо проживання в Україні до 24/02/22 на законних підставах і не можливості безпечно повернутися до країни походження.

 • Відповідно до передбаченого в статті 7 Директиви 2001/55/CE, держави члени ЄС можуть застосовувати передбачене в цій Директиві і до інших осіб,  які легально проживали в Україні до  24/02/2022 і які не мають змоги безпечно повернутися в  країну походження (студенти програми Ерасмус, тимчасово наймані робітники…).

 • Вважаються родичами, до яких застосовується стаття  1 c), але завжди за умови, що сім'я вже знаходилася і проживала в Україні до  24/02/2022, зазначені нижче особи:
 • Чоловік, дружина або співмешканець, з яким підтримуються стабільні стосунки, у випадку якщо законодавство європейської держави надає їм статус, який прирівнюється до одруженої пари, відповідно до національних правових засад, що регулюють питання пов'язані з іноземцями.
 • Неповнолітні неодружені діти особи, що передбачається в пункті 1, a) або b), не залежно чи це діти народжені в шлюбі, поза шлюбом або усиновлені діти.
 • Інші близькі родичі, які проживали разом або однією сім'єю в момент виникнення надзвичайних обставин, що спричинили масове переміщення населення і які повністю або частково залежать від особи, що зазначена в пункті  1, a) і b).

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ надається терміном на 1 рік, з можливістю продовження на 6 місяців, максимально може бути наданий на 3 роки.

Особи, які отримали тимчасовий захист, мають права користуватися наступними правами: 

      - Дозвіл на проживання і роботу як самозайнята особа або по контракту на один рік, який може бути продовжено на два роки.

            - Доступ до освіти і до професійного навчання.

            - Соціальну допомогу та житло.

            - Медичне обслуговування.

Передбачається можливість відмови в наданні ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ переміщеній особі у випадку, якщо існують на це поважні причини, наприклад, якщо особа скоїла злочин проти миру, військовий злочин або злочин проти суспільства, тяжкий злочин не політичного характеру або особа була визнана винною у вчиненні дій, які суперечать принципам і канонам ООН, а також у випадках, якщо держава вважає, що переміщена особа становить загрозу для безпеки держави, яка її приймає або становить загрозу для людей, які проживають в цій державі.

Цей посібник було створено Відділенням комісії з питань іноземців  і міжнародного захисту Генеральної Ради Колегії Адвокатів Іспанії для переміщених осіб, які прибули із зони конфлікту, спричиненого російським повномасштабним вторгненням в  Україну. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux