Посольство України в Королівстві Іспанія

, Київ 07:13

Тарифи консульського збору

Сплата за вчинені у консульському відділі Посольства України в Іспанії (м. Мадрид) консульські послуги здійснюється виключно на консульський рахунок Посольства України в Іспанії:

Банк BBVA

Рахунок № 0182 2251 04 020 7777767

Сплата може здійснюватися на зазначений консульський рахунок в будь-якому відділенні банка BBVA, або в інших банках Іспанії, проте тільки в банку BBVA за проведення банківської операції з Вас не візьмуть комісійні.

Найближчі до Консульського відділу в Мадриді філіали банку BBVA знаходяться за такими адресами:

  • Ctra./ Canillas, 25
  • Av. Machupichu, 19

Опрацювання документів у Консульському відділі здійснюється виключно після пред’явлення заявником оригіналу банківської квитанції про сплату консульського збору із ОБОВ’ЯЗКОВИМ зазначенням у ній Прізвища та Імені заявника.

Звертаємо увагу на те, що в Консульському відділі функціонує банківський термінал, за допомогою якого та при наявності банківської картки можна сплатити консульській збір. За відсутності банківської картки консульський збір сплачується у найближчому відділені банку BBVA. У Консульському відділі не приймаються: готівка, банківські чеки, а також сплата, здійснена через Інтернет.

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Королівстві Іспанія

(введені в дію з 16 квітня 2017 року)

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в доларах США

в  євро

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням   про  вчинення паспортної дії

14

13

2

Оформлення паспорта громадянина   України для виїзду за кордон

130

122

3

Оформлення паспорта громадянина   України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

181

170

4

Оформлення уперше паспорта   громадянина України для виїзду за кордон

72

68

5

Унесення відомостей про дітей   (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з   батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на   повернення в Україну)

29

27

6

Оформлення посвідчення особи на   повернення в Україну

25

23

7

Подовження терміну дії   посвідчення особи на поверення в Україну

14

13

8

Прийняття на постійний   консульський облік (крім дітей до 16 років)

29

27

 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про   набуття громадянства України за територіальним походженням

145

136

2

Оформлення клопотання про   поновлення у громадянстві України

191

179

3

Оформлення клопотання про   набуття громадянства України внаслідок усиновлення

29

27

4

Оформлення клопотання про   набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи   піклування

29

27

5

Оформлення клопотання про   набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною   судом недієздатною, опіки

29

27

6

Оформлення клопотання про   набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України   одного чи обох батьків дитини

29

27

7

Оформлення клопотання про   набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

29

27

8

Розгляд клопотання про   встановлення належності до громадянства України

72

68

9

Оформлення клопотання про вихід   з громадянства України

291

273

10

Видача довідки про належність   до громадянства України

22

21

11

Видача довідки про неналежність   до громадянства України

22

21

12

Оформлення клопотання про   залишення на постійне місце проживання за кордоном

260

244

13

Прийом заяви про надання   дозволу на імміграцію

231

217

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

багаторазової

65

61

* Якщо немає міжурядових угод   про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування   документа

20

19

2

Видача витребуваного документа

58

54

3

Видача витребуваного документа,   засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

72

68

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ   ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

9

2

Легалізація документів фізичних осіб (за   документ)

58

54

3

Легалізація документів юридичних осіб (за   документ)

231

217

4

Видача довідки про засвідчення   документа

29

27

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ   ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації   акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

43

40

2

Реєстрація шлюбу

87

82

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

0

а)

за взаємною згодою подружжя,   яке не має неповнолітніх дітей

116

109

б)

на підставі рішення суду, якщо   обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

130

122

в)

на підставі рішення суду, якщо   один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

145

136

г)

з особами, визнаними в   установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок   душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину   до позбавлення волі на строк не менше трьох років

58

54

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

145

136

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

231

217

6

Прийом заяви про внесення змін,   доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а   також його поновлення

58

54

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі   зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного   стану, а також його поновленням

130

122

8

Видача повторних свідоцтв про   реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в   закордонній установі)

87

82

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім   іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків,   квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого   майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження   транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

- дітям, другому з подружжя,   батькам

1 відсоток суми договору, не   нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини,   механізму, але не менше 50 дол.США

1 відсоток суми договору, не   нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини,   механізму, але не менше 47 євро

- іншим   особам

5 відсотків суми договору, не   нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини,   механізму, але не менше 400  дол.США

5 відсотків суми договору, не   нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини,   механізму, але не менше 376 євро

б)

-   посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але   не менше 20 дол.США

1 відсоток суми договору, але   не менше 19 євро

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів   поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

58

54

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном,   крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення   кредитних операцій:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

43

40

- іншим   особам

72

68

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування   і розпорядження транспортними засобами:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

58

54

- іншим   особам

87

82

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право   користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається   за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

Консульський збір визначається   за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

е)

-   посвідчення інших довіреностей

58

54

є)

посвідчення   заповітів

43

40

2

Ужиття заходів до охорони   спадкового майна

145

136

3

Видача свідоцтва про право на   спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але   не менше 100 дол.США

0,5 відсотка суми спадщини, але   не менше 94 євро

4

Видача свідоцтва про право   власності на частку в спільному майні подружжя

173

162

5

Засвідчення вірності копій   (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

36

34

6

Засвідчення вірності кожного   підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

36

34

7

Засвідчення справжності   електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності   технічної можливості роботи з електронними документами)

58

54

8

Засвідчення вірності перекладу   документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

46

43

документів, пов’язаних зі   смертю громадянина України

14

13

9

Посвідчення факту, що фізична   особа є живою

36

34

10

Посвідчення факту перебування   фізичної особи в певному місці

36

34

11

Посвідчення тотожності фізичної   особи з  особою, зображеною  на фотокартці

36

34

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

36

34

13

Прийняття в депозит грошових   сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості   за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше   200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості   за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188   євро

14

Прийняття на зберігання документа

22 дол.США за кожен місяць   зберігання, що почався

21 євро за кожен місяць   зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток   вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не   більше 200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток   вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 188 євро

16

Вчинення морських протестів

116

109

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі   довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і   слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами,   що перебувають у їх провадженні)

29

27

18

Видача дубліката нотаріально   посвідченого документа

29

27

19

Вчинення нотаріальної дії за   межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за   місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок   за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за   вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок   за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за   вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної   дії, передбаченої законодавством України

101

95

21

Надання послуг технічного   характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій   (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

7

7

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ,   ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа,   пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною   дією (за документ)

87

82

 

ІX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів   поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок   за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою   документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або   кур'єрською поштою)

У розмірі встановлених ставок   за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою   документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або   кур'єрською поштою)

2

Оформлення   клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при   наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

289

271

3

Оформлення   клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при   наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

145

136

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої   законодавством України

43

40

  


Консульський підрозділ Посольства України в Іспанії
Керівник: Грабовенко Володимир Іванович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

c/Ronda de la Abubilla, 52, 28043 Madrid

Телефон: телефони для довідок (протягом часу консульського прийому): 91 748 93 83, 91 748 93 82; телефони консульських посадових осіб (прохання телефонувати поза межами годин консульського прийому): 91 748 93 79, 91 748 93 87, 91 748 93 80
Факс: (00 34) 91 759 03 28
Ел. пошта: emb_es@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://spain.mfa.gov.ua/ua
Графік роботи:

Графік прийому відвідувачів з консульських питань: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 9-20 до 13-00 год., четвер з 14-00 до 17-45 год.

Вихідні: субота, неділя

У неприйомний та неробочий час, у вихідні та святкові дні прийом громадян проводиться виключно у випадках загрози їх життю або здоров'ю, потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду, смерті родичів на території Іспанії, втрати паспортних документів тощо.

Прийом громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі) здійснюється у години прийому поза чергою. 

До уваги громадян України! Прийом заяв на оформлення паспортів та постановку на консульський облік здійснюється за попереднім записом

Консульський прийом громадян з усіх інших питань (нотаріату, громадянства, довідок, реєстрації актів цивільного стану, видачі оформлених паспортних документів та ін.)здійснюється в прийомні години без попереднього запису в порядку «живої» черги.

Кожної першої та третьої середи місяця з 15:00 до 18:00 прийом громадян України проводиться керівником Посольства.

Консульський відділ Посольства України не проводить прийом громадян у такі святкові дні 2018 року:

Січень – 1, 7, 8

Березень - 8, 9

Квітень - 8, 9, 30

Травень – 1, 9, 27, 28

Червень 28

Серпень 24

Жовтень – 14, 15

Грудень - 25

 

Межі консульського округу:

Автономні області: Мадрид, Кастілья-ла-Манча, Кастілья-Леон, Кантабрія, Ріоха, Наварра, Арагон, країна Басків, Екстремадура, Астуріас, Галісія.

Примітки:

«Гаряча лінія» Посольства України в Іспанії: 0034-620-641-324. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.


Генеральне консульство України в Барселоні (Королівство Іспанія)
Керівник: Драмарецька Оксана Валеріївна
Генеральний консул
Адреса: c. Numancia, 185, bajos 2 Barcelona 08034 España. Переглянути на мапі
Телефон: +(34) 932 066 350 з 09.30 до 13.30, 932 801 812, 932 804 009 "Гаряча лінія" : +34 629 38 29 36 виключно у разі надзвичайних ситуацій (загрози життю чи загибелі громадян, арешту, втрати документів подорожуючими).
Факс: +(34) 93 205 25 21
Ел. пошта: gc_esb@mfa.gov.ua; barcelonaconsul@gmail.com
Веб-сайт: http://barcelona.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: Пн. - Пт. 9:00 - 18:00 

Прийом громадян (без попереднього запису):

понеділок, вівторок, середа, п'ятниця: 9:30 – 13:30

четвер: прийом за попереднім погодженням громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання затриманих і хворих громадян України

Вихідні: субота, неділя

Прийом заяв на оформлення паспортів здійснюється за попереднім записом.

З огляду на обмежену кількість заяв на оформлення паспорта, які можуть бути оброблені протягом годин консульського прийому, та з метою уникнення надмірних черг прийом громадян з питання оформлення нового паспорта громадянина України для виїзду за кордон у Генеральному консульстві України в Барселоні здійснюється за попереднім записом.

Записатися на прийом з питання оформлення паспорта можна шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти barcelonaconsul@gmail.com. Прохання у темі повідомлення зазначити: «Запис на прийом. Прізвище заявника». У тексті повідомлення необхідно вказати кількість осіб (наприклад, членів родини), які подаватимуть документи на оформлення паспорта, прізвище та ім'я, вік та строк дії паспорту (у разі наявності) кожного з заявників. У відповідь Вам буде запропоновано можливу дату і годину прийому.

Або за номером телефону Консульства +34 932 801 812 з 17:00 до 18:00

Для отримання інформації щодо виїздних консульських обслуговувань просимо звертатися на адресу - itineranciaconsular@gmail.com

Прийом громадян, що подорожують у Іспанії і потрапили у надзвичайну ситуацію (ДТП, арешт, втрата документів тощо) ведеться і у неприйомний час. 

Межі консульського округу:

Автономні області Каталонія, Валенсія, Балеарські острови

Примітки:

Номер рахунку Генерального консульства України в Барселоні для сплати консульських зборів у банку BBVA:

IBAN:  ES 07 0182 3247 2602 0851 1175

Просимо звернути увагу на можливість сплати консульських зборів безпосередньо у Генконсульстві за допомогою іменної банківської платіжної картки.

 


Консульство України в м. Малага (Королівство Іспанія)
Керівник: Воробйов Артем Олександрович
Консул - керівник установи
Адреса: 29016, Іспанія, м. Малага, вул. Маестранса 23, 1-й поверх праворуч. Переглянути на мапі
Телефон: 00 34 952 22 06 15.
Номер «гарячої лінії»: 00 34 636 54 80 17 (виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: 00 34 952 22 03 52
Ел. пошта: gc_esm@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://malaga.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 – 18:00

Обідня перерва: 14:00 – 15:00

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

Відповідно до чинного законодавства у звʼязку зі святковими днями протягом 2018 року консульський прийом громадян не проводитиметься у наступні дні (з урахуванням перенесення вихідних днів):

1 січня – Новий Рік;

8 січня  Різдво Христове (7 січня);

8 - 9 березня – Міжнародний жіночий день;

9 квітня – Пасха/Великдень (8 квітня);

30 квітня - 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня – День Перемоги;

27 - 28 травня – Трійця;

28 - 29 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

15 жовтня – День захисника України (14 жовтня).

24 - 25 грудня – Різдво Христове

31 грудня - Новий Рік (1 січня 2019)

Графік консульського прийому громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок

09:30-13:30

Паспортні питання (за попереднім записом), оформлення посвідчень на повернення в Україну, нотаріат, питання громадянства, видача довідок, консульський облік, надання консультацій.

 

Вівторок

09:30-11:30

Прийом для громадян з особливими потребами: інвалідів, тяжкохворих, ветеранів, вагітних, громадян з малолітніми дітьми; паспортні питання (за попереднім записом), оформлення виїзду на постійне місце проживання.

 

Середа

09:30-13:30

Паспортні питання (за попереднім записом), оформлення посвідчень на повернення в Україну, нотаріат, питання громадянства, видача довідок, консульський облік, надання консультацій.

 

 

15:00-17:30

Паспортні питання (за попереднім записом), оформлення посвідчень на повернення в Україну, нотаріат, питання громадянства, видача довідок, консульський облік, надання консультацій.

 

Четвер

09:30-13:30

Паспортні питання (за попереднім записом), оформлення посвідчень на повернення в Україну, нотаріат, питання громадянства, видача довідок, консульський облік, надання консультацій.

 

П'ятниця

09:30-13:30

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, візові питання, усиновлення, питання реєстрації актів цивільного стану, питання захисту прав та свобод громадян.

З огляду на обмежену кількість заяв на оформлення паспорта, які можуть бути оброблені протягом годин консульського прийому, та з метою уникнення надмірних черг прийом громадян з питання оформлення нового паспорта громадянина України для виїзду за кордон у Консульстві України в Малазі здійснюється за попереднім записом.

Записатися на прийом з питання оформлення паспорта можна за номером телефону Консульства +34 952 220 615 з 9:30 до 14:00 або шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти gc_esm@mfa.gov.ua. Прохання у темі повідомлення зазначити: «Запис на прийом. Прізвище заявника». У тексті повідомлення просили б вказати кількість осіб (наприклад, членів родини), які подаватимуть документи на оформлення паспорта, і контактний номер телефона. У відповідь Вам буде запропоновано можливу дату і годину прийому.

Просили б звернути увагу на те, що прийом з усіх інших питань (нотаріат, довідки, консульський облік тощо) здійснюється в прийомні години без попереднього запису в порядку «живої» черги.

Громадяни з особливими потребами, інваліди, тяжкохворі, ветерани, вагітні, заявники з малолітніми дітьми (до 14 років) приймаються поза чергою.

У неприйомний та неробочий час, у вихідні та святкові дні прийом громадян проводиться у екстрених випадках: загроза життю або здоров'ю, дорожньо-транспортна пригода, затримання або арешт, смерть, втрата паспортних документів тощо.

Особистий прийом громадян Консулом – керівником Консульства України в Малазі проводиться щомісяця у другу середу з 09:30 до 13:30.

 

 

Межі консульського округу:

Автономна область Андалусія, регіон Мурсія, Канарські острови, м. Сеута, м. Мелілья